Astrologi aspekter – 7. og 9. divisjon i Natal -diagrammet

A

Vi kjenner alle de viktigste og mindre aspektene ved astrologi, og nivåene av betydning som legges på dem. Men hva med de aspektene som ikke er gitt så stor betydning. Når du ser på astrologi fra et numerologisk perspektiv, vil du automatisk ta i betraktning alle divisjoner i Natal -diagrammet med tallene en til ni. Men hovedstrømastrologi fokuserer bare på tallene en (konjunksjon), to (opposisjon), tre (trine), fire (kvadrat), fem (kvintil), seks (sekstil) og til slutt åtte (halvkvadrat). Disse regnes som hovedaspekter, med sekstilen, halvkvadraten og kvintilen alle betraktet som mindre aspekter i synkende rekkefølge.

Når vi behandler de viktigste aspektene (konjunksjon, trine, kvadrat og opposisjon), vil noen astrologer tillate opptil 10 grader for aspekter som involverer sol, måne eller Ascendant, men bare 6-8 grader for de andre planetariske aspektene. De mindre viktige aspektene, sekstilet, sesquiquadrat og inkonjunkt, er tillatt 2 grader orb. Imidlertid er de sjelden brukte aspektene, det nye og septile, ofte oppført i astrologiske programmer med en standard 0 -graders kule, og som sådan vil de bare vises i et diagram når et aspekt til en planet, vinkel osv. Er nøyaktig. Så husk på all denne aktive diskrimineringen, hva med disse andre tallene, de syv og de ni?

Tallet syv deler diagrammet i segmenter på ca 51 grader, og kalles en septil, men brukes veldig lite. Tallet ni blir imidlertid sjelden, om i det hele tatt, brukt. De ni deler dyrekretsen på et astrologisk kart med 40 grader. Dette aspektet kalles en Novile. Det nye er interessant nok gitt mye større betydning i indisk eller vedisk astrologi når det gjelder et Navamsa -diagram der hver 40 graders seksjon av det originale diagrammet er strukket over en 360 graders sirkel. Denne funksjonen i østlig astrologi legger vekt på saken for å bruke dette aspektet mer. Tross alt, hvorfor ignorere den åpenbare viktigheten?

Septilen (7) er det første tallet av alle aspektene som ikke fordeler seg jevnt. Den generelle tolkningen av dette er at fordi denne inndelingen er en noe irrasjonell energikraft, er det noe hellig og hellig som skjer her. I likhet med den numerologiske tolkningen av tallet syv, inneholder septiler åndelig kraft og innebærer muligheten for kosmisk intervensjon. Septiler indikerer harmoni og forening, men på en avvikende måte. Disse aspektene kan indikere ekstraordinær kreativ innsats for selvkunnskap og ultimate forståelse. Septiler resonerer med Venus, Cardinal, Air og Libran energi.

Når de opererer som en transitt, kan de representere rundkjøringer eller gafler i veien hvor vi vil velge hvilken måte vi vil definere fremtiden vår. 7 er Saturns tall, så det er derfor det antas at disse punktene omhandler “skjebne”. Karakter er skjebnen; du gjør din karakter ved dine valg; og du møter skjebnen med kreativ bruk av potensialene dine. Dette er ansvaret som vi godtar som følge av Saturns leksjoner. Enhver planet som septilerer en hvilken som helst annen planet har truffet en gaffel i veien for denne prosessen, et punkt der fornuften kanskje ikke tjener din evne til å velge. Å stole på din intuisjon på dette tidspunktet, og godta veiledning på denne måten, vil hjelpe med irrasjonaliteten til denne energien.

En Novile (9) oppstår når to planeter er førti grader fra hverandre. Det vil kreve en stram kule, men ikke nødvendigvis en eksakt: kanskje to eller tre grader. Den nye serien med aspekter er relatert til trines og sekstiler. De er alle i samme familie som det var. Interessant nok er ordet novena forankret i nyskapende, og er også relatert til de ni musene og til ennead. Det nyskapende formidler en noe karismatisk, transcendental, mystisk kraft, latente karmiske detaljer og åndelig vekst. Det sies å indikere utvikling, eller evnen til å fordøye informasjon som er nødvendig for evolusjonær vekst. Noviles kan indikere seremoni og forholde seg til ekteskap. Noviles resonerer med Jupiter, Fire, Mutable og Sagittarian energi. Dette aspektet kan også symbolisere en type ‘bondage’ som mennesker kan befinne seg under når det gjelder de planetariske energiene som er involvert. Det er et aspekt som kan hjelpe deg med å anerkjenne og frigjøre tidligere liv som holder deg i trelldom. Dette aspektet brukes mye på spesialfelt som karmisk og åndelig astrologi.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta