By | March 1, 2022

ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่อุตสาหกรรมประกันภัยเผชิญ ทำให้บริษัทประกันจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพลังของข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลขับเคลื่อนบริษัทประกันภัยให้ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือกรมธรรม์ และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากแหล่งต่างๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย ช่วยให้ผู้ประกันตนวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันบุคคลที่เลือกใช้กรมธรรม์ประกันภัย นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย

นอกจากนี้ บิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การจัดการการเคลม และการจัดการความเสี่ยง ต่อไปนี้คือห้าวิธีที่ Big Data ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัย:

1. โดดเด่นท่ามกลางฝูงชน – การแข่งขันที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมประกันภัยทำให้ทุกบริษัทประกันภัยต้องกำหนดและพิสูจน์ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง มั่นใจได้ว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนในราคาที่ถูกกว่าโดยไม่กระทบต่อการบริการลูกค้าที่ไร้ที่ติ บิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ช่วยให้บริษัทประกันลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ – บิ๊กดาต้าช่วยให้บริษัทประกันเสนอคำแนะนำนโยบายที่ไม่เพียงแต่เหมาะสมกับผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังให้บริการผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอีกด้วย สามารถทำได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น

3. รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับลูกค้า – เนื่องจากความต้องการและความชอบของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปบ่อยครั้ง จึงท้าทายให้บริษัทประกันภัยติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ บิ๊กดาต้าช่วยบริษัทประกันในการทำความเข้าใจและคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า มีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้ ทำให้บริษัทประกันภัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้าและรับประกันการกระจายประกันภัยที่ชาญฉลาด

4. การจัดการการเรียกร้องเพื่อระบุการฉ้อโกง – อุตสาหกรรมประกันภัยมักประสบความสูญเสียอย่างหนักอันเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ฉ้อฉล โดยเกือบ 80 พันล้านดอลลาร์เป็นตัวเลขโดยประมาณสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ฉ้อฉล การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถจัดการกับการเรียกร้องดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งภายใน และระบุผู้สมัครที่มีแนวโน้มที่จะหันไปใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นการฉ้อโกงมากขึ้น พวกเขายังสามารถใช้การขุดข้อมูลเพื่อติดตามช่องดิจิตอลผ่านการฟังทางสังคมเพื่อตรวจจับพฤติกรรมการฉ้อโกง

5. การบริหารความเสี่ยง – ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ช่วยบริษัทประกันในการกำหนดนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของนโยบาย ข้อมูลในอดีต และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ กระบวนการกระจายการประกันภัยจะมีความคล่องตัวมากขึ้นเมื่อบริษัทประกันภัยสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายภัยพิบัติบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกต้อง เช่น ที่อยู่อาศัย และปัจจัยสำคัญอื่นๆ แทนที่จะเป็นเพียงเมืองหรือรัฐ โซลูชันบิ๊กดาต้าสามารถอัปเดตรูปแบบการกำหนดราคาได้โดยอัตโนมัติเพื่อการกระจายประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยข้างต้นเน้นให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ทำหน้าที่เป็นรากฐานของบริษัทประกันภัยที่มีความสมดุลและความสามารถในการตามให้ทันกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร