By | March 18, 2022

คำศัพท์ที่เข้าใจผิดบ่อยที่สุดในเทคโนโลยีคือปัญญาประดิษฐ์ มีข้อโต้แย้งหลายประการว่าสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดแนวคิดที่รบกวนจิตใจอย่างมากสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ อย่างไรก็ตาม โดยที่ไม่รู้ ระบบความรู้ความเข้าใจถูกใช้ไปแล้วและแม้กระทั่งชื่นชมจากทุกคนที่กลัวผลกระทบของมัน บางคนโต้แย้งว่าจะทำให้เกิดการบิดเบือนหลายอย่างโดยเฉพาะการว่างงาน อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์ได้รับการจัดการ บำรุงรักษา และเข้ารหัสโดยมนุษย์ นี่เป็นวิธีการจ้างงานแทนการว่างงาน

ความหมายง่ายๆ ก็คือปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยปรับปรุงชีวิตมนุษย์และลดความเครียดได้ นี่คือประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดและธุรกิจ

ข้อมูลน่าจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดิบนี้ลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ได้ใช้งาน ยังไม่ได้ประมวลผล และไร้ประโยชน์ สามารถใช้สำหรับการขุดข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในไม่กี่นาทีเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

การตรวจจับการฉ้อโกง

หนึ่งในภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นในระดับที่สูงว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้จริง ๆ คือ BattleShip ปี 2012 ปัญญาประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ในการตรวจจับการฉ้อโกงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการฉ้อโกงหลายอย่าง ระบบสามารถติดตามการเชื่อมโยงและทิศทางที่เป็นไปได้ซึ่งการฉ้อโกงมักจะใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลของบันทึกก่อนหน้าที่ใช้งานในระบบความรู้ความเข้าใจเพื่อติดตาม ติดตาม และแม้กระทั่งตระหนักถึงความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิง การกระทำที่ฉ้อฉลก่อนที่จะเกิดขึ้น

การป้อนข้อมูลที่รวดเร็วและการจัดการข้อมูลใหม่

หลายปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ มักจะหาวิธีจัดการวันที่ ป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว และกู้คืนได้เมื่อจำเป็น สิ่งนี้ได้ผ่านชุดการปรับปรุงที่แตกต่างกันตั้งแต่การแนะนำการจัดเก็บไปจนถึงวิธีการจัดเก็บอื่น ๆ หลายวิธี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสามารถระบุได้ในอัตราที่เร็วกว่าและกู้คืนได้รวดเร็ว และจัดเรียงไฟล์ทุกไฟล์ตามลำดับโดยไม่เสียเวลาด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

สำหรับทุกบริษัท องค์กร และแม้แต่รัฐบาล การตัดสินใจถือเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ข้อผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้องค์กรเสียหายได้มากหรืออาจถึงขั้นล่มสลายได้ มีความเป็นไปได้หลายล้านข้อมูลที่จำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูทุกแง่มุมก่อนที่จะตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยในการดึง วิเคราะห์ และบีบอัดข้อมูลดิบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ระบบอัตโนมัติ

นับตั้งแต่วิวัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีได้รับการยอมรับและทำงานควบคู่ไปกับระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานอยู่เสมอ การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจองโรงแรม รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรในโรงงาน ล้วนกลายเป็นระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อดีมากมายในการลดของเสีย ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงการผลิต

ในฐานะธุรกิจ ให้เริ่มวางแผนการปรับปรุงและการเติบโต มันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะแนะนำมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทเร่งด่วนมากที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจ รัฐบาล และแม้แต่เศรษฐกิจทั้งหมด จากวิธีปกติในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเป็นวิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น