By | February 2, 2022

อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสื่อกลางที่จำเป็นสำหรับผู้คนในการทำธุรกิจและธุรกรรมประเภทต่างๆ ด้วย สิ่งนี้ทำให้เกิดการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์การทำเหมืองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการมีอยู่บนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น และเพิ่มฐานลูกค้าที่หลากหลาย

การทำเหมืองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในการรวบรวมและสรุปข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์หรือเนื้อหาหน้าเว็บต่างๆ หรือใช้ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถระบุรูปแบบต่างๆ ได้ ด้วยความช่วยเหลือของการขุดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มันจึงกลายเป็นเรื่องง่ายมากที่จะระบุคู่แข่งที่มีศักยภาพ สนับสนุนบริการสนับสนุนลูกค้าบนเว็บไซต์ และทำให้เป็นลูกค้าที่มุ่งเน้นมากขึ้น

เทคนิค data_mining ทางอินเทอร์เน็ตมีหลายประเภท ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้งาน และการขุดโครงสร้าง การขุดเนื้อหาจะเน้นไปที่เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงวิดีโอ เสียง รูปภาพ และข้อความมากกว่า การขุดเพื่อการใช้งานมุ่งเน้นไปที่กระบวนการที่เซิร์ฟเวอร์รายงานลักษณะที่ผู้ใช้เข้าถึงผ่านบันทึกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลนี้ช่วยในการสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การขุดโครงสร้างมุ่งเน้นไปที่ธรรมชาติของการเชื่อมต่อของเว็บไซต์ วิธีนี้มีประสิทธิภาพในการค้นหาความคล้ายคลึงกันระหว่างเว็บไซต์ต่างๆ

หรือที่รู้จักในชื่อ web data_mining ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เราสามารถคาดการณ์การเติบโตที่อาจเกิดขึ้นในตลาดคัดเลือกที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การรวบรวมข้อมูลไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน และสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อรวบรวมข้อมูลและด้วยวิธีที่ง่ายกว่าเช่นกัน ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือขุดข้อมูล การขูดหน้าจอ การเก็บเกี่ยวเว็บ และการรวบรวมข้อมูลเว็บได้กลายเป็นเรื่องง่ายมาก และข้อมูลที่จำเป็นสามารถใส่ลงในรูปแบบและรูปแบบที่ใช้งานได้ การรวบรวมข้อมูลจากทุกที่ในเว็บกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนพูด 1-2-3 เครื่องมือขุดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นตัวทำนายแนวโน้มในอนาคตที่ธุรกิจอาจใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ