By | March 16, 2022

การวิเคราะห์ธุรกิจ

การวิเคราะห์ธุรกิจเป็นพื้นที่กว้างที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิจัยการดำเนินงานและการวิเคราะห์ทางสถิติ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของแบบจำลองการคาดการณ์และการประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลลัพธ์จะถูกส่งไปยังผู้บริหาร พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า นี่เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้วิธีการเชิงปริมาณรวมถึงข้อมูลที่อิงตามหลักฐานเพื่อสร้างแบบจำลองกิจกรรมทางธุรกิจและช่วยในกระบวนการตัดสินใจ

ข้อมูลที่จำเป็น

การวิเคราะห์ธุรกิจมักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง จะใช้ข้อมูลทางธุรกิจที่เก็บรวบรวมในแต่ละวัน มีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่ได้รับจากข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดี ตลอดจนการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด

ประโยชน์ของแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ธุรกิจมักใช้ในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ บริษัทดังกล่าวอยู่ในฐานะที่จะบรรลุความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน

การวิเคราะห์ธุรกิจสามารถใช้เพื่อบรรลุผลสำเร็จหลายอย่าง ได้แก่:

· ทำเหมืองข้อมูลซึ่งมีการสำรวจข้อมูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบใหม่

· ทำการวิเคราะห์เชิงสถิติและเชิงปริมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดจึงได้ผลลัพธ์บางส่วน

· ดูการตัดสินใจครั้งก่อนและทดสอบ

· ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการสร้างแบบจำลองเพื่อให้มีความคิดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไร

· สนับสนุนการตัดสินใจเชิงรุก ด้วยวิธีนี้ พวกเขายังสามารถทำให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้รับการตอบสนองแบบเรียลไทม์เมื่อต้องการการสนับสนุน

ความท้าทาย

เช่นเดียวกับแนวทางอื่นๆ มีความท้าทายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ มีความกังวลบางประการเกี่ยวกับการบุกรุกความเป็นส่วนตัวและการเปิดรับทางการเงินที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การพิจารณาว่าอะไรคือความเข้าใจที่แท้จริงและสิ่งที่ไม่อาจเป็นปัญหาได้ คุณอาจใช้เงินและเวลาจำนวนมากในการจัดการกับโอกาสหรือปัญหาที่ไม่ชัดเจน

ในการบูรณาการรูปแบบการคาดการณ์เข้ากับกระบวนการตัดสินใจ จำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

นอกจากนี้ยังมีการมีส่วนร่วมของไอที โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะจัดการกับความต้องการทางธุรกิจตลอดจนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลในอดีตและข้อมูลแบบเรียลไทม์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การนำการวิเคราะห์ธุรกิจไปใช้ไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และในช่วงเวลาหนึ่ง พวกเขาจะบรรลุข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาต้องการ ในที่สุดพวกเขาจะประสบความสำเร็จและมีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด